Síťové zdroje

 
 
 

Jednofázové síťové zdroje

 
Uvedené typy jsou jen příkladem nejčastěji žádaných výrobku. Na základě vašich požadavků vyrobíme libovolný síťový zdroj.
 
 
 
 
 

JSZ

 
Zdroje typové řady ENG se vyznačují velmi vysokou spolehlivostí a bezporuchovostí. Kompaktní konstrukce sestává z můstkového usměrňovače, fitračního kondenzátoru, ochranného obvodu a sekundárního jištění. Připevnění síťových přístrojů se provádí úhelníky ve spodní části podle DIN 41307.
 

Typy provedení

 

Standardní napětí

 

Technická data

 
 
 
 
 
 
 
 

JS24

 
Modul tvoří usměrňovač a stabilizátor napětí. Je určen pro montáž do rozvaděčů na DIN lištu. Je určen pro průmyslové využití a vyznačuje se výbornou stabilitou napětí, velice malým zbytkovým zvlněním výstupního napětí, odolností proti zkratu a přetížení. Jako optimální napájecí zdroj pro tyto moduly doporučujeme 1 fázové bezpečnostní transformátory z řady EST.
 

Typy provedení

 

Standardní napětí

 

Technická data

 
 
 
 
 
 

Třífázové síťové zdroje

 
Uvedené typy jsou jen příkladem nejčastěji žádaných výrobku. Na základě vašich požadavků vyrobíme libovolný síťový zdroj.
 
 
 
 
 

TSZA

 
Síťové zdroje typové řady DNBG jsou sestaveny z trojfázového transformátoru, můstkového usměrňovače, elektrolytického kondenzátoru a varistoru. Chlazení usměrňovače je zajištěno fázovým chladicím tělesem s vysokým odvodem tepla. K potlačení rušení je mezi primárním a sekundárním vinutím stínění. Připevnění síťových zdrojů se provádí i úhelníky ve spodní části podle DIN 41307.
 

Typy provedení

 

Standardní napětí

 

Technická data

 
 
 
 
 
 
 
 

TSZB

 
DNL je zdroj 400V/24V DC. Splňuje normu ČSN EN 61558-2-6. Zdroj je levnější variantou k DNBG. Je sestaven pouze ze 3 komponentů: transformátor, usměrňovač, chladič. Vyhovuje SELV. Je připraven pro montáž "na zeď". Lze ho s úspěchem použít tam, kde nehrozí rušení ze zbytkového zvlnění (cca 4,2%). K potlačení rušení je mezi primárním a sekundárním vinutím stínění.
 

Typy provedení

 

Standardní napětí

 

Technická data

 
 
 
 
 
 
 
 

TSZC

 
DNG je zdroj 400V/24V DC. Splňuje normu ČSN EN 61558-2-6. Zdroj je sestaven z třífázového můstkového usměrňovače. Na přání může být doplněn elektrolytickým kondenzátorem a varistorem. Primár je jištěn proti přetížení. Vyhovuje SELV. Používá se tam, kde potřebujeme zdroj, který dodává velký proud.(zatím jen v provedení 60A).
 

Typy provedení

 

Standardní napětí

 

Technická data