Produkty

 
 

Transformátory

 
Transformátor Bohemia Trafo
 
 
 

Jednofázové transformátory

 
 

 

Produktové listy

 

 
 
Transformator JAT
 
 
 
JAT [PDF]
 
 
 
 
 
JAT IP
 
 
 
JAT IP [PDF]
 
 
 
 
 
JOT IP IHB
 
 
 
JOT IP IHB [PDF]
 
 
 
 
 
JOT transformátor
 
 
 
JOT [PDF]
 
 
 
 
 
transformátor JOT UI
 
 
 
JOT UI [PDF]
 
 
 
 
 
ETVS přenosné autotransformátory dle ČSN EN 61558-2-13, 75VA-2000VA, určené pro napájení spotřebičů z USA

ETT.BC 230V/230V, 230V/110V jsou přenosné oddělovací ochranné transformátory dle ČSN EN 61558-2-4. Jsou určeny pro napájení v prostředích, kde je nutné galvanické oddělení od napájecí sítě (opraváři, kutilové atd.). V provedení 230V/24V se jedná o bezpečnostní ochranný transformátor dle ČSN EN 61558-2-6, který splňuje požadavky na napájecí zdroj SELV. Dodávaná provedení jsou 160VA a 250VA.

ETLU jsou klasické autotransformátory dle ČSN EN 61558-2-13, vhodné zejména pro skokovou regukaci napětí v rozvaděčích , např. regulace otáček ventilátoru. V provedení 230V/80V-230V (1,8A-22A), 400V/140V-400V (1A-15A).

EST jsou oddělovací ochranné transformátory dle ČSN EN 61558-2-4, pro sekundární napětí do 50V jsou vyráběny dle ČSN EN 61558-2-6 jako bezpečnostní ochranné transformátory (SELV). Transformátory jsou určeny pro montáž do rozvaděčů. Výkonnová řada: 25VA - 2000VA.
 
 

Třífázové transformátory

 
 

 

Produktové listy

 

 
 
 
 
 
 
TOT [PDF]
 
 
 
 
 
DT jsou oddělovací bezpečnostní transformátory dle ČSN EN 61558-2-4 . Vyrábí se standardně s převodem 1:1 (400V/400V). V této řadě vyrábíme také dle ČSN EN 61558-2-2 (regulační transformátory). Jsou určeny pro oddělení od sítě a změnu napětí v rozsahu 110V - 700V. Jsou předurčeny do strojů exportovaných do zemí s jinou napěťovou soustavou. Výkonová řada:100VA-6,2kVA.

DTS jsou autotransformátory dle ČSN EN 61558-2-13. Užívají se tam, kde není nutné galvanické oddělení od sítě, ale je nutno změnit napájecí napětí. Výhodou proti DT je nižší hmotnost a velikost při stejném výkonu.

Uvedené typy jsou jen příkladem nejčastěji žádaných výrobků. Na základě vašich požadavků vyrobíme libovolný transformátor.
 
 
 

Tlumivky

 
Tlumivky Bohemia Trafo
 
 
 

Tlumivky pro FM LENZE

 
Tlumivky jsou určeny pro frekvenční měniče firmy LENZE. Lze je však využít i pro frekvenční měniče jiných výrobců, pořiďte si je od nás.

Tlumivky vyhovují požadavkům ČSN EN 61558-2-20.

Na přání rádi vyrobíme tlumivky pro libovolné měniče.
 
 
 

Síťové zdroje

 
síťové zdroje Bohemia Trafo
 
 
 

Jednofázové síťové zdroje

 
ENG zdroj 400V (230V) / DC 24 V je proveden dle ČSN EN 61558-2-6. Kompaktní konstrukce se skládá z můstkového usměrňovače, filtračního kondenzátoru, ochranného obvodu a sekundárního jištění. Vyhovuje jako SELV. Jsou možné různé napětové modifikace, např. 12 DC.

DC.MO.ST jsou stabilizované zdroje 24V DC 1-4A určené pro průmyslové využití v rozvaděčích.
 
 

Třífázové síťové zdroje

 
DNBG zdroj 400V/DC24V je proveden dle ČSN EN 61558-2-6. Zdroj je sestaven z třífázového můstkového usměrňovače, elektrolytického kondenzátoru a varistoru. Vyhovuje SELV.

DNL je zdroj 400V/24V DC, proveden dle ČSN EN 61558-2-6. Zdroj je levnější variantou k DNBG, Je sestaven pouze ze 3 komponent: transformátor, usměrňovač, chladič. Vyhovuje SELV. Je připraven pro montáž "na zeď".

DNG je zdroj 400V/24V DC, proveden dle ČSN EN 61558-2-6. Zdroj je sestaven z třífázového můstkového usměrňovače, elektrolytického kondenzátoru a varistoru. Primár je jištěn proti přetížení. Vyhovuje SELV. Je určen pro velké proudy, zatím jen v provedení 60A.
 
 
 
 
 
 
 
ikona info technická data
 
 
 
 

Obecná technická data

 
 
 
 
 
 • Transformátor
 • Transformátor je zařízení, které na principu elektromagnetické indukce převádí elektrickou energii z daného vstupu na výstup s požadovanými parametry.
 • Autotransformátor
 • Autotransformátor je transformátor dle ČSN EN 61558-2-13. Vinutí s nižším napětím je vždy součástí vinutí s vyšším napětím. Výhodou jsou menší rozměry a hmotnost ve srovnání s transformátorem stejného výkonu s oddělenými vinutími.
 • Bezpečnostní oddělovací transformátor
 • Bezpečnostní oddělovací transformátor je transformátor s galvanicky odděleným primárním a sekundárním vinutím. Splňuje harmonizovanou normu ČSN EN 61558-2-6 a zároveň nároky na SELV.
 • Oddělovací transformátor
 • Oddělovací transformátor je transformátor s galvanicky odděleným primárním a sekundárním vinutím dle ČSN EN 61558-2-4.
 • SELV
 • SELV je zdroj napětí, jehož hodnota není vyšší než 50 V AC nebo 120V DC bez zvlnění mezi vodičem a zemí obvodu. Zároveň je galvanicky oddělen od napájecí sítě (bezpečnostní ochranný transformátor dle ČSN EN 61558-2-6). Nemá zařízení pro uzemnění obvodu ani vodivých neživých částí.
 • PELV
 • PELV je zdroj jako SELV, ale má zařízení pro uzemnění obvodu, nebo vodivých neživých částí.
 • Krytí
 • IP 00 – žádné krytí.
  IP 20 – ochrana před dotykem cizích pevných těles s průměrem větším 12 mm.
  IP 23 - ochrana před dotykem cizích pevných těles s průměrem větším 12 mm a zároveň ochrana proti stříkající vodě pod úhlem 60° (měřeno od kolmice shora).
  IP 54 – plně uzavřený, krytí proti prachu a stříkající vodě ze všech směrů.
  Standardně jsou transformátory a zdroje nabízeny IP20 (pro montáž do rozvaděčů).
 • Značení T40/B
 • Značení T40/B znamená, že transformátor bude pracovat v prostředí s teplotou do 40°C a jeho přípustné oteplení je tedy 120°C - 40°C = 80°C.
 • Maximální provozní teplota transformátoru
 • Okolní teplota a oteplení za podmínky dostatečného chlazení proudícím vzduchem je maximální provozní teplota transformátoru dána teplotní třídou izolace.
  Třída A - Max. provozní teplota izolace 100 °C
  Třída E - Max. provozní teplota izolace 115 °C
  Třída B - Max. provozní teplota izolace 120 °C
  Třída F - Max. provozní teplota izolace 140 °C
  Třída H - Max. provozní teplota izolace 205 °C
 • Frekvence sítě
 • Pro všechny transformátory jsou udávány jmenovité výkony pro frekvenci 50 Hz. Při použití v síti s jinou frekvencí se mění výkon dle tabulky:
 
 
Frek-vence [Hz]
Výkon [%] jmen. výk.
 
 
 
16 2/3
35
 
 
 
40
80
 
 
 
42
84
 
 
 
50
100
 
 
 
60
110
 
 
 
75
115
 
 
 
100
130
 
 
 
200
135
 
 
 
300
140
 
 
 
 
 
 

Normy

 
 
Při výrobě jsou uplatňovány zejména následující normy:
 • ČSN EN 61558-1
 • Bezpečnost transformátorů, napájecích zdrojů - všeobecné požadavky a zkoušky.
 • ČSN EN 61558-2-1
 • Zvláštní požadavky pro transformátory s odděleným vinutím pro všeobecné použití.
 • ČSN EN 61558-2-2
 • Zvláštní požadavky pro regulační transformátory.
 • ČSN EN 61558-2-13
 • Zvláštní požadavky pro autotransformátory pro všeobecné použití.
 • ČSN EN 61558-2-15
 • Zvláštní požadavky pro ochranné transformátory pro napájení v místnostech pro léčebné účely.
 • ČSN EN 61558-2-20
 • Zvláštní požadavky pro malé tlumivky.
 • ČSN EN 61558-2-3
 • Zvláštní požadavky pro zapalovací transformátory pro plynové a olejové hořáky.
 • ČSN EN 61558-2-4
 • Zvláštní požadavky pro oddělovací ochranné transformátory pro všeobecné použití.
 • ČSN EN 61558-2-6
 • Zvláštní požadavky pro bezpečnostní ochranné transformátory pro všeobecné použití.
 • ČSN EN 61558-2-7
 • Zvláštní požadavky pro transformátory pro hračky.
 • ČSN EN 61558-2-8
 • Zvláštní požadavky pro zvonkové transformátory a transformátory pro gongy.