Poptávka produktů

 
 
 
 

Dodací podmínky

 
Objednávky přijímáme písemně, a to buď přes webový online formulář, poštou, faxem nebo zasláním e-mailu.
  1. Termínem dodání se rozumí datum, kdy je výrobek připraven k expedici.
  2. Ceny uvedené v ceníku neobsahují balné a dopravné.
  3. Bohemia Trafo s.r.o. si vyhrazuje právo upravit cenu dle aktuální ceny mědi na světových trzích a s ohledem na kurz Kč na valutovém trhu.
  4. Při prvním odběru je vyžadována platba předem nebo v hotovosti. Při dalších odběrech dle dohody.
  5. Při první větší objednávce nebo objednávce nestandardních typů je nutno složit zálohu 30 % z celkové ceny dodávky.
  6. V případě prodlení platby bude za každý kalendářní den účtována smluvní pokuta 0,5 % z dlužné částky.
  7. Vlastnická práva ke zboží přechází na kupujícího v den uhrazení ceny zboží.
  8. V případě reklamace je nutné dopravit výrobek do sídla firmy Bohemia Trafo s.r.o., s popisem závady a kopií faktury. Oprávněná reklamace bude poté vyřízena opravou, dodáním nového výrobku nebo dobropisem.